onsdag 15. august 2012

Fjørtofta - arkeologiske undersøkelser i forbindelse med hytteplan

Undersøkelsene ble gjennomført av arkeolog Heidi Haugene på oppdrag for fylkeskommunen. Totalt ble det åpnet 25 sjakter i planområdet. Vegitasjonen i området bestod av myr og lyngmark. Det ble funnet automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med det tenkte hytteområdet. Det ble funnet i alt 30 Stolpehull, 3 Ildsteder/Kokegroper, 8 Sjakter med ardspor, en flintgjenstand trolig løsfunn samt 10 myrpinner.
Sporene etter menneskelig aktivitet i førhistorisk tid er mange på Fjørtofta. Flere av disse sporene ble registrert av Petter Dyrkorn på slutten av 60 tallet og til midt på 1970 tallet. Kartet nedenfor er laget av Dyrkorn og viser noen av funnene han registrerte, deriblant Dysvika boplassen og Fjørtoftbåtene.


Deler av kartet til Peter Dyrkorn
I vår undersøkelse i 2011 sesongen fant vi automatisk freda kulturminner på Nesbø under myrjord, og i svært fuktige jordmasser. Vi fant spor etter menneskelig aktivitet som tyder på at de som bodde her levde av bla jordbruk. Vi fant rester etter husene deres. Strukturene kan sees som sirkelrunde mørkere flekker i undergrunnssanden. Dette er merker etter der de takbærende stolpene i husene har stått. Datering av to av strukturene gav 900 f.kr og 700 fkr, altså fra bronsealder.
Eksempel på stolpehull som ble funnet.Vi fant rester etter ildsteder og kokegroper som viser oss hvordan menneskene som bodde her tilberedte maten sin.

kokegropOg vi fant rester etter jordbruksaktivitet, arden var forløperen til plogen og ardsporene vises som tynne striper på kryss og tverrs i den sandholdige undergrunnen.


Ard spor i ei av sjaktene
 
Flyfoto over lokaliteten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar